ข่าวสารและกิจกรรม

blog136.title

Friday 31st July 2020

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปเรทปาร์ค

อ่านต่อ >>