บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ได้แก่ การให้บริการรถเช่าแบบ Operating Lease, การให้บริการจัดการสินเชื่อ, นายหน้า ประกันวินาศภัย, และการให้บริการสินเชื่อ เพื่อธุรกิจต่างๆ

อ่านต่อ