ข่าวสารและกิจกรรม

blog43.title

Wednesday 6th December 2017

PE ได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) PE ได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC)

อ่านต่อ >>