ข่าวสารและกิจกรรม

blog43.title

Wednesday 6th December 2017

PE ได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) PE ได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC)

อ่านต่อ >>

blog41.title

Tuesday 6th December 2016

PE คว้ารางวัล Investors’ Choice Award 2016

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประกาศรางวัล Investors Choice Award 2016 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบรางวัลทรงเกียรติให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนน AGM หรือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

อ่านต่อ >>

บริษัทพรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทพรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ

อ่านต่อ >>