ข่าวสารและกิจกรรม

blog41.title

Tuesday 6th December 2016

PE คว้ารางวัล Investors’ Choice Award 2016

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประกาศรางวัล Investors Choice Award 2016 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบรางวัลทรงเกียรติให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนน AGM หรือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

อ่านต่อ >>