งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 2

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2556 / ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมเพื่อการศึกษา - ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์


  • โครงการร้านปันกัน – ธุรกิจเพื่อ สังคม เพื่อสนับสนุนทุน การศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลน ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้จัด กิจกรรม “ปันกัน (ของ) ใหญ่” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน ที่ผ่านมา และกิจกรรม “ปันกัน” สัญจร ตลอดทุกเดือน โดยมีการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมร้านปันกัน และจำหน่าย สินค้า
  • มูลนิธิยุวพัฒน์จัดกิจกรรม “พบปะนักเรียนทุน” จำนวน 11 คน ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันท์ ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี โดยมีเจ้าหน้าที่และ อดีตนักเรียนทุน เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้