งานเพื่อสังคมปี 2557 - ไตรมาสที่ 2

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2557 / ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมเพื่อการศึกษา - ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์


 • เยี่ยมนักเรียนทุนที่ราชบุรี สมุทรสงคราม ลพบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2557 โดยได้เยี่ยมนักเรียน 12 คน
 • จัดทำยุวพัฒน์สาส์น ฉบับที่ 1, 2 ปี 2557 รวม 12,000 เล่ม เพื่อส่งให้นักเรียนทุน โรงเรียน อดีตนักเรียนทุนและผู้บริจาค
 • จัดทำแผ่นพับและจดหมายข่าวเพื่อสื่อสารและพัฒนาสัมพันธ์กับผู้บริจาคและผู้ปัน
 • จัดกิจกรรม “เพื่อนยุวพัฒน์ หัวใจอาสา” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจของมูลนิธิฯ และขยายเครือข่ายแนวร่วมจากพนักงานภายในกลุ่มพรีเมียร์
 • นำเสนอและเชิญชวนองค์กรต่างๆ ให้ร่วมกันพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยใช้มูลนิธิฯ เป็นกลไก โดยได้เข้าพบคู่ค้าของกลุ่มพรีเมียร์และองค์กรภายนอก อาทิ 3M Food Product, สินวารีพัฒนา, ลำปางฟู้ดโปรดักส์, HSBC, SCB Life, KTC, Fuji Xerox เป็นต้น
 • โอนทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนทุน 1,421 คน รวมเป็นเงิน 5,852,000 บาท (ณ 30 มิ.ย. 57) โดยยังมีนักเรียน 449 คน ที่รอยืนยันสถานะเพื่อการรับทุนการศึกษา


กิจกรรมเพื่อการศึกษา – ผ่านร้าน “ปันกัน”


 • สัมมนาร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคในการวางแผนและการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล
 • เปิดบูธประชาสัมพันธ์ร้านปันกันและจำหน่ายสินค้าปันกัน ในงานหรือสถานที่ต่างๆ อาทิ งานระพี ครั้งที่ 7, Amadeus, Modern Form, CDC, True Tower, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นต้น
 • ทำกิจกรรม “เสื้อเก่า เราขอ...” โดยร่วมกับอิเกีย
 • ร่วมกับ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ โนเบิล โฮม จัดงาน “ปันกัน(ของ)ใหญ่ ครั้งที่ 4” จำหน่ายสินค้าชิ้นใหญ่ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้าน เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557
 • เปิดร้านปันกันสาขาที่ 3 สาขาพาซิโอมอลล์  ลาดกระบัง  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557  บริเวณเฟส 1 โซน A ใกล้ร้าน Starbucks  ขนาดพื้นที่ร้านประมาณ 15 ตร.ม.