งานเพื่อสังคมปี 2558 - ไตรมาสที่ 1

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2558 / ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมเพื่อการศึกษา - ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการทุนการศึกษา

 • ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส สำหรับปี 2558 โดยมีนักเรียนขาดโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวนทั้งสิ้น 738 คน แบ่งเป็น นักเรียนสายสามัญ ม.1-ม.6 จำนวน 530 คน และ สายอาชีพ จำนวน 208 คน ทั้งนี้ในปี 2558 รวมมีนักเรียนทุนในความดูแลทั้งหมด 2,505 คน
 • ดูแลติดตามความเป็นในชีวิตของนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จังหวัด บุรีรัมย์ สระบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี พิจิตร กำแพงเพชร จำนวน 38 คน โดยเจ้าหน้ามูลนิธิฯ และ อาสา


โครงการพัฒนาเยาวชน และ พัฒนาครู

 • จัดพิธีมอบรางวัล และ เปิดนิทรรศการ ศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 21 “มีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวม” เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558
 • ติดตามการนำหลักสูตรโตไปไม่โกงไปใช้ในโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฏร์อุทิศ) จ. สระบุรี โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน จ.ลพบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จ.พิจิตร
 • สำรวจโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่องระบบการเรียนรูปแบบใหม่ โดยจะคัดเลือก 3 โรงเรียน ในการนำร่องสำหรับปี 2558 โดยมีนักเรียนม.ต้น รวม 750 คนที่จะได้รับประโยชน์โดยตรง
 • จัดพิมพ์ยุวพัฒน์สาส์น ฉบับที่ 1 ปี 2558 จำนวน 6,000 เล่ม เพื่อส่งให้นักเรียนทุน โรงเรียน อดีตนักเรียนทุนและผู้บริจาค


การสร้างการมีส่วนร่วมและการระดมทุน

 • ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 1 ณ บึงหนองบอน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับเงินบริจาคสำหรับทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท
 • จัดกิจกรรม “สุขอาสา” ร่วมกับ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยมีพนักงานอาสารวมจำนวน 23 คน ร่วมกันตอบจดหมายนักเรียนทุน 75 ฉบับ ตั้งราคาสินค้าร้านปันกันรวมมูลค่า 32,000 บาท
 • นำเสนอและเชิญชวนองค์กรต่างๆ ให้ร่วมกันพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยใช้มูลนิธิฯ เป็นกลไก โดยได้เข้าพบองค์กรต่างๆ อาทิ ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ ทริพเพิล ไอ และโอซีซี


กิจกรรมเพื่อการศึกษา - ผ่านร้าน “ปันกัน”

 • เปิดตัว Pop Up Store ในงานคนไทยขอมือหน่อย ปีที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านปันกัน โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2558 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
 • ร่วมเปิดร้านปันกันจำลอง และระดมของปันสภาพดี ในงาน LPN Family day จัดโดยสำนักงานนิติบุคคล คอนโดลุมพินี ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ สวนลุมพินี นำรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามอบให้กับร้านปันกัน
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) จัดงาน Pankan Street Fair เพื่อระดมทุนให้มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยใช้รูปแบบของถนนปันกัน โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
 • จัดกิจกรรม Love is Sharing งานจำหน่ายผลงานศิลปะจากงานศิลปกรรมยุวพัฒน์ และเปิดร้านปันกันจำลอง ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา
 • ออกบูธประชาสัมพันธ์ร้านปันกัน จำหน่ายสินค้า Merchandise รวมถึงการรับปันสิ่งของตามงานต่างๆ อาทิ งาน Eco Love the Earth งาน Asian Impact Forum II เป็นต้น